Yleisön kanssa juttukeikalle

Journalismin ismeistä minua kiinnostavat eniten ”uuden teknologian” tuomat mahdollisuudet olla yhteydessä yleisöön, ja tehdä sitä kautta aiempaa monipuolisempaa journalismia.

Heti aluksi on hyvä todeta, ettei yksikään journalismin ”ismi” ole muista riippumaton. Kaikki ismit kietoutuvat jollain lailla toisiinsa, eikä niitä siksi voi kovin tarkasti erotella. Esimerkiksi ero joukkorahoitteisen ja osallistavan journalismin välillä ei ole kovin suuri. Tavoite on näillä ismeillä erilainen, mutta molempiin tarvitaan lukijoita tavoitteen saavuttamiseksi.

Yleisön ja verkoston ismit journalismit kiinnostavat siksi, että mielestäni journalismin tulevaisuus piilee tavalla tai toisella niissä. Median teknologinen kehittyminen on mahdollistanut sen, että median alustoja on loputtomasti. Jeff Jarvisin mukaan verkostoitunut journalismi käyttää hyväkseen journalismin yhteisöllisyyttä, jossa ammattitaitoiset journalistit ja harrastajat tuottavat yhteistyössä journalistista sisältöä. Henry Jenkinsin mukaan osallistumisen muotoja on monia, ja ne vaativat erilaisia taitoja.

Jonkin verran edistysaskeleita voi nähdä mediassa, kuinka yleisöä otetaan mukaan sisällön tekemiseen. Esimerkiksi mielipideosaston teksteistä muovataan uutisia tai twiitit vilahtelevat ajankohtaisohjelmien aikana ruudun alakulmassa. Journalismi kuitenkin muuttuu melko hitaasti, eikä teknologian uusimpia tulokkaita ole helppo yhdistää mediatalojen omiin käytäntöihin.

Nich Newmanin mukaan sosiaalinen media muuttaa uutisten luonnetta, mutta ei korvaa perinteistä mediaa. Journalismi saa ikään kuin uuden kerroksen tietoa, ja sosiaalinen media mahdollistaa mielipiteiden vaihtuvuuden. Sisältö voi rikastua yleisön ja journalistien yhteistyöllä. Tiedon kulkemisen ja sen luotettavuuden tulisi journalismissa olla aina etusijalla. Toivon, että siihen pyrittäisiin tulevaisuudessakin – yhdessä yleisön kanssa.

Lähteet:

Jarvis, Jeff (2006) Networked journalism, Buzz Machine July 5, http://buzzmachine.com/2006/07/05/networked-journalism.

Newman, Nich (2009) The rise of social media and its impact on mainstream journalism.Working paper at the Reuters Institute for the Study of Journalism. Oxford: The University of Oxford, http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/The%20rise%20of%20social%20media%20and%20its%20impact%20on%20mainstream%20journalism_0.pdf.

Usher, Nikki (2010) Why spreadable doesn’t equal viral: A conversation with Henry Jenkins. NiemanLab November 23, http://www.niemanlab.org/2010/11/why-spreadable-doesntequal-viral-a-conversation-with-henry-jenkins.

Sofia

One comment

  1. Yleisön mukaan ottaminen on siinäkin mielessä hyvä idea, että ihmisiä yllättävän paljon kiinnostaa se, näkyykö joku tuttu jossain tai vilahtaako oma twiitti ruudussa. Toisaalta nykyään yleisöä otetaan myös vähän näennäisesti mukaan journalismin tekemiseen, että väkisin kysytään lukijoilta jotain, mutta vastaukset eivät vaikuta mitenkään jutun tekemiseen. Usein kuitenkin yleisöltä saa aika arvokasta tietoa, mitä voisi olla muuten vaikea kerätä, ja toki sosiaalinen media on tehnyt tästä tiedonkeräämisestä helpompaa.
    Sonja

Leave a Reply