Essee – Sofia

Kuulun siihen sukupolveen, joka on kasvanut sosiaalisen median mukana. Ehkä myös siksi on ollut helppo tutustua journalismissa osallistamisen muotoihin, sillä ne ovat muuttuneet paljon pelkästään oman opiskeluaikani kuluessa.  Yleisöllä on yhä enemmän mahdollisuuksia olla yhteydessä mediaan, ja media on myös rohkeammin yhteydessä yleisöön. Mutta onko kansalaisjurnalismi uhka vai mahdollisuus?

Kansalaisjournalismin lähtökohta on yleisön ja journalistien vuorovaikutteisuudessa, jota tarkastellaan esseessä erityisesti digitalisaation tuomien mahdollisuuksien sekä mahdollisten haittojen myötä. Esseessä havainnoidaan artikkeleiden, tapahtumien ja journalististen näkemysten avulla kansalaisjournalismin toteutumista. Esseessä selvitetään, mikä suunta kansalaisjournalismilla tällä hetkellä on.

Esseen kirjoittaminen avasi paljon ymmärrystä sille, kuinka paljon yleisön osallistaminen on pääosin median käsissä. Mediatalot saavat itse päättää edelleen sisällöstään ja yleisön asemasta huolimatta verkon laajoista julkisista alustoista.

JOVA20_essee_SofiaK

Sofia

Leave a Reply