Essee – Salla

Valitsin esseeni teemaksi yleisön muuttuneen roolin. Pohdin aihetta monesta eri näkökulmasta. Kiinnostukseni kohteena oli esimerkiksi yleisön palveleminen ja sen mahdolliset haittapuolet, yleisön käyttäminen lähteenä sekä somekohuista ja keskustelupalstojen viesteistä uutisointi sekä esimerkiksi yleisön yksilöllistyminen.

Salla_JOVA20essee

 

One comment

  1. Ongelmana yleisösuhteessa voikin olla yleisön palveleminen ja kaupallisuus, jolloin yleisön ajatellaan ottavan vahvempi jalansija osallistumisessa kuin he itse oikeastaan haluavat. Markkinavetoisuus johtaa viihteellistymiseen ja segmentoitumiseen, jonka jälkeen yleisö helposti ottaa roolin vaativana asiakkaana, sillä siihen on totuttu. Saara Jantunen on oikeassa siinä, että median tulisi palvella yhteiskuntaa. Toisaalta on hyvä muistaa, että yleisö on osa yhteiskuntaa. Ilman yleisöä media olisi turha instituutio yhteiskunnassa.

    Vaikka someaika on muuttanut uutisointia merkittävästi, on media edelleen vastuussa uutisoinnista. Tviitti ei ole uutinen, ennen kuin siitä tehdään sellainen. Lukija voi olla tekijä, mutta kuten mainittu, tieto on kuratoitava, ennen kuin siitä saa uutista. Yhdyn faktantarkistuksen ongelmallisuuteen, joka on sosiaalisessa mediassa aiempaa vaikeampaa. Tässä digitaalisten jalanjälkien tunnistaminen voisi mielestäni edistää faktantarkistusta someuutisten kohdalla.

    Toisaalta on kiinnostava ajatus, kuinka voimakkaasti teknologia on osaltaan muuttanut sitä todellisuutta, jossa elämme. Esseessä mainittu filtter bubble on teknologinen ilmiö. Teknologia ensisijaisesti tarjoaa välineen vuorovaikutukseen median ja yleisön välillä. On silti edelleen yleisön valinta, käyttääkö se välineitä hyväkseen.

    Sofia

Leave a Reply