Essee – Sonja

Tein esseeni paikallisuuden ja hyperpaikallisuuden merkityksestä suomalaisessa mediamaisemassa. Valitsin aiheen, koska huomasin oman harjoitteluni aikana, kuinka paljon paikallisuus vaikuttaa valintoihin, joita jutun teon prosessissa tehdään. Myös teemahaastatteluista löytyi mielenkiintoista pohdintaa siitä, kuinka juttuvaihto ja läpimenot ovat vaikuttaneet paikallisuuteen maakuntalehdissä.

Sonja_JOVA20 essee

2 comments

  1. Mielenkiintoista pohdintaa paikallisuudesta. Tunnistin itsekin monia samoja ilmiöitä omassa harjoittelussani paikallislehdessä, kuin mistä kirjoitat esseessä. Kaikkeen on pakko saada paikallisuus näkökulmaksi, vaikkei se oikeastaan toisi juttuun sinänsä mitään lisäarvoa.
    Hyperpaikallisuus oli minulle uusi termi. Tilasin Uusi Inari -julkaisua, ja sitä olikin mielenkiintoista lukea omien Inari-kytköksieni takia. Ehkä hyperpaikallisuudessa onkin kyse eräänlaisesta niche-journalismin tai kohderyhmäjournalismin muodosta?

    Salla

  2. Tuo pointti henkilöstövähennyksien ja työmäärän lisääntymisen vaikutuksesta paikallisien sisältöjen vähenemiseen oli varsin hyvä nosto. Onko paikallisuus siis nyt tai tulevaisuudessa laajempaa kansallista tai globaalia olemista, johon kiinnitytään osin jopa, Andersonin käsitettä käyttäen, kuvitelluissa yhteisöissä?

    Esseessä eräs toimittaja on haastattelussa todennut, että “sivukunnat jäävät pienemmälle huomiolle”, ja “eikä tavallaan kenenkään vastuulla ole seurata aluetta”. Ongelmaksi toimittajan mukaan jäävät muun muassa kunnallispoliittiset tapahtumat. Mielestäni juuri tällaisia ongelmia pitäisi toimituksissa puntaroida ja tarkastella kriittisesti entistä enemmän päätöksiä ja linjauksia tehtäessä.

    Erika

Leave a Reply