Käytännön osio – Salla ja Sonja

Käytännön osioon suunnittelimme niin sanotun journalismin Netflixin, jonka ristimme Pressflexiksi. Pressflex nojaa moneen eri journalismin ismiin, joista mainittavia ovat ainakin algoritminen journalismi ja kuratoitu journalismi.

Nikusen (2011) mukaan niin sanottu uutisten personoiminen on nähty yhtenä journalismin tulevaisuudenvisiona, ja tähän visioon nojaa myös Pressflex. Esimerkiksi televisionkatselu on muuttunut suoratoistopalveluiden myötä kohti jokaiselle räätälöityä ohjelmistoa, jonka rakentamisessa hyödynnetään katsojan makua ja valintoja selvittäviä algoritmejä (Nikunen 2011, 105).

Pressflex tuo räätälöidyt sisällöt journalismiin tuomalla jokaiselle käyttäjälle mieltymyksiin ja lukutottumuksiin perustuvia artikkeleita luettavaksi. Median tutkimuksessa puhutaan paljon yleisön pirstoutumisesta. Esimerkiksi Philip Napolin (2011) mukaan mediamarkkinoiden murrosta kuvaa pirstoutunut yleisö, joka on saanut autonomisemman aseman median kuluttamisessa. Median jakelualustat ovat moninkertaistuneet ja tarjonta kasvanut. Yleisö voi yhä itsenäisemmin valita, mistä ja miten uutisensa hankkii. Pressflex koettaa tuoda pirstoutuneen mediamaiseman kaikki näkökulmat yhteen, käyttäjälle vaivattomaan paikkaan. Näin lukijan ei tarvitse poukkoilla alustalta tai nettisivulta toiselle maksumuurien lomassa, vaan hän voi yhdellä kuukausimaksulla lukea artikkeleita monesta erilaisesta lähteestä.

Andersonin (2009) mukaan netin ilmaissisällöt ovat lisääntyneet, koska muun muassa tarjonta on suurempaa kuin kysyntä, yleisöt ovat valmiita maksamaan vain käsin kosketeltavasta materiasta ja markkinoilla jyllää vähimmän vaivan laki. Nämä pitävät toki paikkansa, mutta jos tarkastellaan esimerkiksi Spotifyn ja Netflixin menestystä, voidaan todeta, että sisällöstä ollaan valmiita maksamaan kohtuullisia summia, koska vastineeksi saa laajemman sisällön kuin ostamalla yhden dvd:n, cd:n tai lehden. Seppänen ja Väliverronen (2013) toteavat, että mediamaisemassa keskeistä on nykyään yhteydenpito, vuorovaikutus ja jakaminen. Pressflexin kaltaisessa palvelussa yhdistyvät ainakin vuorovaikutus ja jakaminen, sillä yleisö voi arvioida palvelussa olevia juttuja ja jakaa niitä sosiaalisessa mediassa.

Myös globalisaatio on vaikuttanut siihen, että ihmiset eivät kiinnity niin vahvasti tiettyyn paikkaan. Internetin aikakaudella tietoa on helppo jakaa, ja esimerkiksi maailmankaupan takia tapahtumat toisella puolella maapalloa voivat vaikuttaa myös siilinjärveläisen yrityksen toimintaan. Tämä puoltaa Pressflexin kannattavuutta, sillä aiemmin esimerkiksi oman alueen paikallis- ja maakuntalehdet ovat olleet sellaisia, joita tilataan joka kotiin, mutta nykyään lukijoita kiinnostaa paikallisuutisten lisäksi laajempi näkökulma maailmaan. Helsingin Sanomista halutaan ehkä lukea koko maata koskettavia juttuja, mutta aikakauslehdistä myös muotia, kauneutta ja human interest -juttuja. Pressflex tarjoaa kaiken tämän ja enemmän.

Lähteet:

Napoli, Philip (2011). Audience Evolution: New Technologies and the Transformation of Media Audiences. Columbia University Press.

 

Nikunen, Kaarina (2011). Enemmän vähemmällä: Laman ja teknologisen murroksen vaikutukset suomalaisissa toimituksissa 2009–2010. Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö. Tampere: Tampere University Press.

Seppänen, Janne & Väliverronen, Esa (2013). Mediayhteiskunta. Tampere: Vastapaino.

2 comments

  1. Räätälöidyt palvelut ovat tätä päivää, ja siksi uskon, että innovaatiollenne olisi kysyntää. Palvelu houkuttelisi uutta yleisöä etenkin niiden medioiden äärelle, joiden jutut ovat maksumuurien takana. Mietityttää kuitenkin, ovatko kaikki valmiita maksamaan kuukausittaista maksua uutisista, jos samoja uutisia voi edelleen lukea ilmaiseksikin tai lukijan tilatessa jo eri lehtiä. Sisältö kuitenkin ratkaisee. Mitä enemmän Pressflex pystyy tarjoamaan uniikkia sisältöä, joka on pelkästään sinne tuotettu (vrt. Netflix), sitä houkuttelevampaa se on yleisön silmissä. Jäin myös miettimään, hyötyvätkö mediatalot itse rahallisesti palvelusta ja millä heidät saadaan mukaan. Video oli hauskasti tehty, ja se tuki hyvin ideaa.

    Sofia

  2. Olette tarttuneet varsin ajankohtaiseen teemaan palvelunne kanssa. Uskoisin, että tulevaisuudessa Pressflixin kaltaiset, ja jatkuvasti pidemmälle kehitettävät käyttäjille räätälöidyt palvelut ovat “the thing”. Tuo, mitä Sofia edellä mainitsi uniikeista sisällöistä, on hyvä pointti. Tällaiset sisällöt myös minun mielestäni houkuttelisivat yleisöä maksamaan sisällöistä ja käyttämään Pressflixiä – voisiko esimerkiksi miettiä, että palvelu olisi kansainvälinen ja sisältöjä olisi tarjolla myös Suomen ulkopuolelta?

    Erika

Leave a Reply