Käytännön osio – Sofia ja Erika

Yleisö ja paikallisuus taustalla.

Innovaatiomme liittyy osaltaan yleisön osallistamiseen ja aktiiviseen toimimiseen osana journalistisen informaation kulkua lähettäjältä vastaanottajalle, eli toisin sanoen uutisen matkaa toimituksesta lukijalle. Keskeinen asia palvelukonseptissamme on paikallisuus.

Toimitukset ovat pyrkineet luomaan läheistä suhdetta yleisöön sitä kuuntelemalla. (Hujanen 2009, 41). Ajatus vastaanottajasta on vahvistumassa kohti ajatusta käyttäjästä ja kuluttajasta. (Sassi 2009, 24-26). Sassi (2009, 25) kuvailee itsehallinnan, oman tekemisen ja toimijuuden korostuvan käyttäjän roolissa. Edellä mainitun (2009, 25) mukaan myös televisio-ohjelmista, kuten kaikesta muustakin toiminnasta, on tulossa palvelua.
Yleisö ja paikallisuus taustalla.
Kaivo-oja (2014) kirjoittaa ubiikkiteknologiasta, joka tuo uudenlaisen älyn ja siihen liittyvät teknologiat yhteisessä muodossa. Personalisoidut mediapalvelut, internetin toimintaan perustuvat ”uutiskoneet” ja tilannekartat ovat Kaivo-ojan (2014) mukaan ubiikkiteknologian journalistisia muotoja. Älypuhelimilla voidaan Nyren ym. (2012) mukaan hyödyntää paikallisuuden teknologiaa journalismissa. Nyren ym. (2012) mukaan paikalliset sanomalehdet menettävät yhteytensä yhteisöönsä, jos älypuhelimien paikannusta ei oteta käyttöön toimitustyössä. Älypyhelimet vahvistaisivat tärkeänä pidettyä paikallisuuden näkemystä journalismissa.

Kaivo-oja kirjoittaa ubiikkiteknologian yhdistävän todellisuutta ja virtuaalista todellisuutta, jotka mahdollistavat elämyksien kokemisen. Ubiiikkiteknologian aikana siirrytään transmedian ajalle (Kaivo-oja 2014), jossa elämyksellisuus, liikkuvuuden merkitys ja monet mediat pääsevät ääneen.
Nämä toteutuvat myös karttapalvelusovelluksen muodossa.

Idea
Innovaatiomme on mobiiliaplikaatio eli sovellus, jonka avulla lukija voi löytää kiinnostavia uutisia lähellä itseään ja sitoutua median tarjoamaan sisältöön paikallisesti. Oma kokemus uutisten keskellä voikin tehdä uutisten lukemisesta mielenkiintoista.

Uutistoimitukset voivat liittyä palveluun ja merkitä uutisensa MapMe-karttapalvelusovellukseen uutisen aihetta koskettavan paikan lähelle. Sovellus etsii algoritmin avulla merkittyjä uutisia. Sovelluksen käyttäjä saa ilmoituksen uutisista mobiililaitteeseensa paikannuspalvelun avulla. Elämyksellinen journalismi tulee uutispalvelun kautta lähelle yleisöä, jossa oma paikka yhdistetään virtuaalimaailmaan. Konseptimme liikkuu käyttäjän ja kuluttajan rajalla.

Lukija saa vain ne uutiset näkyviin, jotka ovat tarpeeksi lähellä omaa sijaintia. Kun lukija avaa karttapalvelun, pääsee hän tarkastelemaan aluetta vain muutaman sadan metrin säteellä. Uutisorganisaation lisäämät paikkamerkit tarjoavat mahdollisuuden avata uutislistan, josta paljastuu uutiset aikajärjestyksessä. Käyttäjän on mahdollista räätälöidä itselleen henkilökohtainen uutislista aiheiden tai medioiden perusteella. Käyttäjät voivat arvioida ja merkitä uutisia tärkeäksi, mikäli he kokevat näin. Sovellus ehdottaa suosituimmat paikat lähistöllä.

Kansainvälisyys antaa sovelluksessa uuden ulottuvuuden, sillä sovellus ei rajoitu vain kotimaahan. Ulkomailla käyttäjä-kuluttaja voi saada tietoa esimerkiksi lakoista tai taidemuseoiden näyttelyistä sijaintinsa perusteella. Tämä helpottuu erityisesti kesällä 2017, kun EU:n sisällä mobiililiatteiden Roaming-maksut poistuvat.
MapMe-sovelluksemme on tärkeä sekä käyttäjä-kuluttajille, toimituksille sekä myös mainostajille. Tärkeimmäksi seikaksi nostamme sujuvan ja nopean tiedonkulun ja informaation toimituksesta vastaanottajalle. Sovelluksen kautta vastaanottajan on helppoa pysyä kartalla siitä, mitä hänen lähiympäristössään tapahtuu, mutta lisäksi myös laajemmin ajankohtaisista asioista.

Kohderyhmämme ovat kansalaiset, jotka ovat kiinnostuneet pysymään ajan tasalla ympärillään olevista asioista. Palvelu edellyttää mobiililaitteen käyttämistä, joka ei tänä päivänä ikäsidonnainen seikka. Sovellus tarjoaa uutisorganisaatioille näkyvyyttä uudella tavalla, kun uudet kuluttajat pääsevät käsiksi ympäristönsä uutisiin.

Kohdekäyttäjät pyritään tavoittamaan markkinoimalla sovellusta sovelluskaupoissa. Sovellusta mainostetaan myös sosiaalisessa mediassa, jossa se saavuttaa palvelun tärkeimmät käyttäjät. Lisäksi sovelluksen kautta uutisia merkitsevät uutisorganisaatiot markkinoivat sovellustaan omilla verkkosivuillaan ja mediakanavissa.

Rahoitus tulee osin mediaorganisaatioilta, jotka maksavat karttapalvelusovelluksen käyttämisestä. Palvelun käyttäjille, kuluttajille käyttäminen on ilmaista eikä sisällä niin sanottua maksumuuria, jotta kynnys sovelluksen käyttämiseen olisi matalampi. Näin lukijat saapuvat lähelle uutisia.
Uutisorganisaatiot maksavat palvelustaan saman verran, mikä asettaa mediaorganisaatiot samalle viivalle näkyvyydessä.

Lähteet:
Kaivo-oja, Jari (2014). Ubiikkiteknologian ja media-alan tulevaisuus: muutoshaasteet
journalismissa ja mediassa. Tutu e-julkaisuja 15/2014. Turku: Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

Nyre, Lars & Bjørnestad, Solveig & Tessem, Bjørnar & Vaage Øie, Kjetil (2012) Locative
journalism: Designing a location-dependent news medium for smartphones. Convergence:
The International Journal of Research into New Media Technologies 18:3, 297–314.

Hujanen, Jaana (2009) Kohti osallistuvaa mediayleisöä. Teoksessa Suhteissa mediaan. (toim. Kotilainen, Sirkku). s. 41-53. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Sassi, Sinikka (2009) Mitä kuuluu yleisölle verkkoviestinnän aikakaudella? Teoksessa Suhteissa mediaan. (toim. Kotilainen, Sirkku). s. 21-40. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

2 comments

  1. Ideanne kuulostaa toimivalta ja käsittääkseni jotain tämän tyyppisiä sovelluksia on muualla maailmassa jo kehiteltykin. Toisaalta mietin, että voisi olla hyvä, jos käyttäjä pääsisi tarkastelemaan myös uutisia, vaikka olisi kauempana. Esimerkiksi vanhan kotinaapuruston uutisia pystyisi seuraamaan uudelta paikkakunnalta, tai vaikka mummon Kanarian saarilla sijaitsevan asunnon tapahtumia voisi seurata sovelluksen kautta. Toki sovelluksen tällaisenaan vastaa hyvin hyperpaikallisuuden kysyntään.
    Sonja

  2. Hauska ja mielenkiintoinen idea! Toki monet uutiset ovat sellaisia, että niitä olisi vaikeaa paikantaa vain yhteen karttamerkkiin, mutta keksin monia juttuja, joissa tällainen karttasovellus toimisi loistavasti. Esimerkiksi erilaisten (tylsien) tietyöjuttujen paikantaminen helpottuisi karttasovelluksen kautta huomattavasti! Parastahan olisi, että MapMen saisi upotettua myös lehtien omille sivuille.
    -Salla

Comments are closed.